TERMA DAN SYARAT

1. Hubungan Kontrak
 1.1

Syarat Penggunaan ini (“Syarat“) mengawal akses dan / atau penggunaan anda, sebagai seorang individu, dari dalam negara mana pun di dunia aplikasi, semua laman web yang berkaitan dan / atau aplikasi mudah alih, produk kandungan dan / atau perkhidmatan (“Perkhidmatan”), tersedia di Laman Web kami https://greenribbongroup.com (“Laman Web”), sama ada sebagai tetamu atau pengguna berdaftar atau penyedia perkhidmatan. Akses dan penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web telah disediakan oleh dan melalui Persatuan Green Ribbon Malaysia (“Green Ribbon Group”) (No. Pendaftaran PPM-023-14-05012021), sebuah pertubuhan berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 beralamat di A-2-3A Blok A, Plaza Damas 3, Jalan Sri Hartamas, Taman Sri Hartamas, 50480, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Sila baca Syarat ini dengan teliti sebelum meneruskan akses dan / atau menggunakan Perkhidmatan dan / atau Laman Web.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan dan / atau Laman Web anda merupakan persetujuan untuk terikat dengan Syarat, yang merupakan hubungan kontrak antara anda dan Green Ribbon Group.

 1.2Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat ini, anda tidak sepatutnya mengakses atau menggunakan Perkhidmatan dan / atau Laman Web ini. Syarat-syarat di sini dengan tegas menggantikan sebarang perjanjian atau perjanjian sebelumnya dengan anda. Green Ribbon Group berhak untuk segera membatalkankan Syarat ini dan / atau akses dan / atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan dan / atau Laman Web, termasuk yang tersedia untuk anda sebagai tetamu atau pengguna berdaftar atau penyedia Perkhidmatan dan / atau Laman Web, atau secara umum menghentikan penawaran atau menolak akses kepada Perkhidmatan dan / atau Laman Web pada bila-bila masa dengan alasan apa pun, dengan pemberitahuan sewajarnya diberikan.
 1.3

Green Ribbon Group berhak mengubah Syarat yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan / atau Laman Web dari semasa ke semasa, tanpa pemberitahuan awal. Syarat yang telah diubah akan berkuatkuasa sebaik sahaja ianya dikeluarkan. Akses dan / atau penggunaan Perkhidmatan dan /atau Laman Web anda boleh diteruskan, setelah Syarat yang telah dikemas kini dikeluarkan, dan anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat terkini yang telah diubah.

 1.4Green Ribbon Group reserves all rights to amend the Terms related to the Services and/or the Website from time to time, without any prior notice. Such amended Terms will be effective upon the posting of the updated Terms. Your continued access and/or use of the Services and/or the Website, after such posting occurs, constitutes your consent to be bound by the updated Terms as amended.
 1.5Pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi atau data peribadi oleh kami, berhubung dengan Perkhidmatan dan/atau Laman Web, adalah seperti yang diberikan dalam Notis Dasar Privasi yang dapat diakses di https://greenribbongroup.com/privacy-policy/ (“Notis Dasar Privasi”).
2. Perkhidmatan yang terdapat di Laman Web
 2.1

Perkhidmatan yang terdapat di Laman Web dan / atau Perkhidmatannya termasuk, peningkatan sumber yang pelbagai oleh Green Ribbon Group dan / atau mana-mana rakan kongsi pihak ketiga, rakan sekutu dan / atau penyedia, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  (a)penjualan barang dagangan, barang dan produk yang berkaitan dengan Green Ribbon Group dan objektifnya (secara kolektif dinamakan sebagai “Barang Dagangan“);
  (b)derma dan / atau pembiayaan korporat untuk mencapai objektif Green Ribbon Group di Laman Web;
  (c)melihat kandungan media seperti artikel, video, podcast dan gambar;
  (d)
kandungan dan bahan maklumat termasuk tetapi tidak terhad kepada (a) direktori perkhidmatan kesihatan mental di sektor awam dan swasta; (b) penetapan harga sesi kaunseling di sektor awam; dan (c) langkah-langkah membuat temujanji di sektor awam; 

  (e)berita dan kemas kini;
  (f)pelbagai alat komunikasi lain;
  (g)forum;
  (h)kandungan yang diperibadikan;
  (i)mesej pentadbiran dan elektronik lain;
  (j)pautan dan / atau bahan pihak ketiga yang berkaitan; dan
  (k)bahan, dokumen, maklumat dan / atau kandungan lain yang berkaitan dengan Green Ribbon Group, mengikut budi bicara mutlaknya boleh dimuat naik di Laman Web dan aplikasi dan / atau perkhidmatan yang berkaitan, dari semasa ke semasa.
3. Laman Web
 3.1
Laman web adalah platform utama (selain daripada aplikasi lain yang kemudiannya dapat digunakan atau dibuat untuk memudahkan akses ke Perkhidmatan pada waktu lain) yang digunakan untuk memudahkan akses ke Perkhidmatan.
 3.2Semua data dan maklumat yang terkandung dalam dan / atau berkait dengan Perkhidmatan di Laman Web tidak akan menimbulkan sebarang komitmen dan / atau kewajiban yang tidak ditentukan secara khusus dalam Syarat di sini.
 3.3Sebarang bahan, dokumen, maklumat dan / atau kandungan yang diterbitkan, dimuatnaik dan / atau dikongsi melalui Laman Web tidak boleh dianggap sebagai nasihat yang harus diikuti.
4. Lesen
 4.1Tertakluk pada kepatuhan anda terhadap Syarat, Green Ribbon Group memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh disub-lesenkan, boleh dibatalkan, tidak boleh dipindah milik untuk:
  (a)akses dan penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web pada peranti peribadi anda semata-mata untuk penggunaan Perkhidmatan dan / atau Laman Web oleh anda; dan
  (b)

akses dan penggunaan apa-apa kandungan, maklumat dan bahan berkaitan yang mungkin tersedia melalui Perkhidmatan dan / atau Laman Web, semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersial, adalah bergantung kepada kebenaran yang diberikan oleh Green Ribbon Group / atau pemberi lesennya. Segala hak yang tidak diberikan secara jelas di sini dilindungi secara tegas oleh Green Ribbon Group dan / atau rakan sekutunya atau pemberi lesen berkaitan.

5. Sekatan atau Kelakuan Terlarang
 5.1Anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi Syarat di sini dan anda tidak akan:
  (a)menggunakan Perkhidmatan dan / atau Laman Web untuk tujuan apa pun yang mungkin:
  (b)melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan Malaysia atau bidang kuasa lain yang berkenaan;
  (c)penipuan, jenayah atau menyalahi undang-undang dengan cara apa pun;
  (d)tidak tepat atau ketinggalan zaman;
  (e)dengan sengaja, secara sedar atau tidak sedar menyamar sebagai orang, entiti atau badan lain; secara palsu menuntut pertalian dengan, atau salah menggambarkan hubungan dengan, mana-mana orang, entiti atau badan; memberi gambaran yang salah mengenai sumber, identiti, atau kandungan maklumat yang dihantar melalui Laman Web; atau melakukan aktiviti penipuan lain yang serupa;
  (f)bertentangan dengan peraturan atau keperluan khusus yang ditetapkan untuk Perkhidmatan dan / atau Laman Web (sama ada berkaitan dengan bahagian tertentu atau secara umum); dan
  (g)melibatkan penggunaan, penghantaran atau transmisi virus, penerimaan e-mel yang tidak diminta, ‘trojan horse’ atau rutin pengaturcaraan komputer anda yang disengajakan dan / atau untuk tujuan merosakkan, mendatangkan keburukan, secara diam-diam memintas, atau menggunakan sistem, data, maklumat peribadi atau kepuasan pengguna terhadap Perkhidmatan dan / atau Laman Web.
  (h)kejuruteraan berbalik, menyusun semula, membongkar, atau cuba mencari kod sumber Laman Web atau mana-mana bahagiannya; menghapus hak cipta, cap dagang dan / atau Hak IP lain, atau notis hak milik lain dari mana-mana bahagian Perkhidmatan dan / atau Laman Web;
  (i)menghasilkan semula, mengubah, menyesuaikan, menterjemahkan, menyiapkan karya terbitan, menyebarkan, melesenkan, menyewakan, menjual, menjual semula, memindahkan, memaparkan secara terbuka, melakukan secara terbuka, menghantar, menstrim, menyiarkan, atau memanfaatkan mana-mana Perkhidmatan dan / atau Laman Web kecuali yang dibenarkan oleh Green Ribbon Group;
  (j)menghapus, membuang, memintas, melumpuhkan, merosakkan, atau mengganggu (a) ciri-ciri yang berkaitan dengan keselamatan Laman web, (b) ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan kandungan yang dapat diakses melalui Laman Web, (c) ciri-ciri yang membataskan penggunaan Laman Web, atau (d) hak cipta atau notis hak milik lain di Laman Web;
  (k)memautkan kepada, meniru atau mengambil kerangka mana-mana bahagian Perkhidmatan dan / atau Laman Web, tanpa kebenaran  oleh Green Ribbon Group;
  (l)cuba menunjukkan dengan cara apa pun, tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu, bahawa anda mempunyai hubungan dengan kami atau bahawa Green Ribbon Group telah menyokong anda atau sebarang produk atau perkhidmatan untuk tujuan apa pun;
  (m)menggunakan atau cuba menggunakan akaun pengguna lain tanpa kebenaran daripada pengguna tersebut dan Green Ribbon Group;
  (n)menyampaikan e-mel dari pelayan mel pihak ketiga tanpa kebenaran pihak ketiga; memanipulasi pengecam untuk menyamarkan asal usul kandungan pengguna yang dihantar melalui Laman Web;
  (o)

menyebabkan program dilancarkan atau melancarkan program atau skrip untuk tujuan pengindeksan, tinjauan atau perlombongan data untuk mana-mana bahagian Perkhidmatan dan / atau Laman Web atau membebankan atau menghalang operasi dan / atau fungsi mana-mana aspek Perkhidmatan dan / atau Laman Web;

  (p)cubaan untuk mengelakkan sebarang teknik penapisan kandungan yang digunakan oleh Green Ribbon Group, atau berusaha untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan atau merosakkan aspek apa pun daripada Perkhidmatan dan / atau Laman web dan / atau sistem atau rangkaian yang berkaitan yang anda tidak dibenarkan mengaksesnya; dan / atau
  (q)campur tangan atau mengganggu Perkhidmatan dan / atau Laman Web atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Laman Web, atau tidak mematuhi sebarang syarat, prosedur, dasar, atau peraturan rangkaian yang dihubungkan ke Laman Web; menggunakan Laman Web dengan cara apa pun yang boleh mencampur tangan, mengganggu, memberi kesan negatif, atau menghalang pengguna lain menikmati sepenuhnya Laman Web, atau yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau melemahkan fungsi Laman Web dengan cara apa pun.
 5.2

Di samping itu, anda bersetuju bahawa keseluruhan risiko yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda ditanggung sepenuhnya oleh anda, selagi mana dibenarkan di bawah undang-undang Malaysia.

6. Akses ke Perkhidmatan dan Laman Web (Akses)
 Akses
 6.1Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab dan / atau berliabiliti sekiranya Perkhidmatan dan / atau Laman Web tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk tempoh tertentu.
 6.2Pada masa tertentu, Green Ribbon Group mungkin perlu melakukan pembaikan rutin, penyelenggaraan atau memperkenalkan kemudahan dan fungsi baharu kepada Perkhidmatan dan / atau Laman Web.
 6.3Pada bila-bila masa material, Green Ribbon Group berhak membuat perubahan dan / atau kemas kini yang difikirkan sesuai.
7. Perkhidmatan dan Kandungan Pihak Ketiga
 7.1

Perkhidmatan dan / atau Laman Web boleh disediakan atau diakses melibatkan perkhidmatan dan kandungan pihak ketiga (termasuk iklan) yang tidak dikendalikan oleh Green Ribbon Group. Oleh itu, anda mengakui bahawa syarat penggunaan dan dasar privasi yang berlainan mungkin dikenakan untuk akses dan / atau penggunaan perkhidmatan dan kandungan pihak ketiga tersebut. Kecuali jika dipersetujui secara jelas atau dinyatakan sebaliknya, Green Ribbon Group tidak menyokong atau mengawal perkhidmatan dan kandungan pihak ketiga tersebut dan dalam keadaan apa pun Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab atau berliabiliti terhadap sebarang produk atau perkhidmatan pihak ketiga tersebut.

8. Pemilikan
 8.1

Perkhidmatan dan / atau Laman Web dan semua hak di dalamnya adalah dan akan tetap menjadi hak milik Green Ribbon Group dan / atau pemberi lesennya. Sama ada Syarat atau penggunaan Perkhidmatan dan / atau Laman Web tidak menyampaikan atau memberi anda hak:

  (a)dalam atau berkaitan dengan Perkhidmatan dan / atau Laman Web kecuali lesen terhad yang diberikan di atas; atau
  (b)untuk menggunakan atau merujuk dengan cara apa pun nama-nama pertubuhan, logo, produk dan nama perkhidmatan Green Ribbon Group, tanda dagangan atau tanda perkhidmatannya.
9. Ketepatan Maklumat
 9.1Green Ribbon Group tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di Laman Web tidak tepat, tidak lengkap atau bukan yang terkini. Maklumat di Laman Web disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh disandarkan atau digunakan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, yang lebih tepat, lebih lengkap, atau lebih terkini. Sebarang pergantungan kepada bahan di Laman Web adalah atas risiko anda sendiri. Laman Web mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu yang tidak semestinya terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja.
10. Pendaftaran Akaun Pengguna
 10.1Pendaftaran akaun pengguna di Laman Web (“Akaun“) memerlukan anda menyerahkan:
  (a)maklumat peribadi tertentu seperti nama penuh, alamat, alamat e-mel, tarikh lahir, nombor telefon bimbit, lokasi, nombor Kad Pengenalan, nombor pasport dan juga maklumat lain yang mungkin diperlukan; dan
  (b)butiran akaun bank sekurang-kurangnya satu kad debit atau kredit yang sah untuk memproses bayaran.
 10.2Setelah pendaftaran Akaun anda dengan Laman Web diluluskan, anda diminta membuat nama pengguna dan kata laluan. Kata laluan mesti dirahsiakan. Ini adalah satu-satunya masa dimana anda akan diminta memasukkan kata laluan anda dan ia adalah sebahagian daripada proses log masuk ke Laman Web. Sekiranya terdapat akses atau penggunaan kata laluan atau Akaun atau alamat e-mel anda yang tidak dibenarkan, atau pelanggaran keselamatan lain yang diketahui oleh anda, anda harus segera memberitahu Green Ribbon Group mengenai perkara tersebut dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected].
 10.3Apabila anda membuat Akaun, anda menyatakan dan menjamin bahawa:
  (a)

jika anda seorang individu, anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;

  (b)jika anda mewakili syarikat, organisasi atau entiti undang-undang lain (“Entiti”), anda mempunyai kuasa untuk mengikat Entiti dengan Syarat ini;
  (c)anda berupaya membuat dan melaksanakan kontrak yang mengikat secara sah di bawah mana-mana undang-undang yang berkenaan; dan
  (d)semua maklumat yang anda berikan adalah tepat, terkini, benar dan lengkap.
 10.4Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, anda hanya boleh menggunakan Perkhidmatan dengan persetujuan dan di bawah pengawasan ibu bapa atau penjaga sah anda yang akan bertanggungjawab untuk semua aktiviti anda.
 10.5Anda juga bersetuju untuk menyimpan maklumat yang tepat, lengkap dan terkini di dalam Akaun anda. Kegagalan anda untuk mengekalkan maklumat Akaun yang tepat, lengkap, dan terkini, termasuk mempunyai kaedah pembayaran yang tidak sah atau luput tarikh, boleh mengakibatkan ketidakmampuan anda untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan / atau Laman Web atau Green Ribbon Group membatalkan Syarat ini dengan anda.
 10.6Anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti dan transaksi di bawah Akaun anda, dan anda bersetuju untuk menjaga keselamatan dan kerahsiaan Akaun, nama pengguna, dan kata laluan anda setiap masa.
 10.7Dengan menyerahkan maklumat peribadi anda untuk mendaftarkan Akaun, anda mengakui persetujuan dan penerimaan anda terhadap Dasar Privasi dan dengan itu secara tegas memberikan persetujuan dan kebenaran untuk kami memproses data peribadi anda untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam Notis Dasar Privasi
 10.8Semua maklumat yang berkaitan dengan Perkhidmatan akan tersedia, dapat diakses, dan diambil semasa log masuk ke Akaun anda. Anda juga berpeluang untuk mengurus dan menyimpan maklumat perhubungan dan alamat.
11. Akses Tetamu
 11.1Akses anda ke Perkhidmatan dan / atau Laman Web sebagai tetamu adalah terhad. Walau bagaimanapun, walaupun dengan akses anda yang terhad  ke Perkhidmatan dan / atau Laman Web, Green Ribbon Group akan membuat anda bertanggungjawab dan / atau berliabiliti untuk mematuhi semua terma dan syarat di sini ketika melayari atau meneliti Perkhidmatan dan melihat kefungsian Laman Web, dan sebarang pelanggarannya akan membuatkan anda bertanggungjawab dan / atau berliabiliti dengan cara dan kategori yang sama sebagaimana pengguna berdaftar yang mengekalkan akaun.
12. Pembayaran: Barang dagangan
 12.1Anda boleh membeli Barang dagangan sebagai tetamu dan / atau pengguna berdaftar.
 12.2

Apabila anda membeli Barang Dagangan, anda akan diminta untuk menghantar:

  (a)

maklumat peribadi tertentu seperti nama penuh, alamat penghantaran, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, nombor telefon bimbit, lokasi, dan juga maklumat lain yang mungkin diperlukan; dan

  (b)butiran akaun bank sekurang-kurangnya satu kad debit atau kredit yang sah untuk memproses bayaran.
 12.3Semua harga Barang Dagangan yang dinyatakan di Laman Web adalah dalam Ringgit Malaysia;
 12.4

Sekiranya terdapat duti kastam dan / atau cukai yang harus dibayar untuk pesanan, anda setuju untuk menanggung semua kos tersebut dan akan membayarnya secara terus kepada Kastam;

 12.5Green Ribbon Group menerima bayaran dalam Ringgit Malaysia hanya dengan kad kredit atau kad debit. Green Ribbon Group boleh menerima bentuk pembayaran lain dari semasa ke semasa, yang akan ditunjukkan dengan jelas di laman web kami.
 12.6Sekiranya berlaku, harga sudah termasuk sebarang cukai yang diperlukan oleh undang-undang Malaysia dan adalah dalam Ringgit Malaysia.
 12.7

Kos penghantaran untuk Barang Dagangan akan dikenakan sebagai tambahan sekiranya berkenaan dan akan dikira berdasarkan berat Barang Dagangan dan poskod tempat penghantaran yang diberikan oleh anda;

 12.8Setelah pesanan untuk Barang Dagangan dilakukan, gerbang pembayaran yang dipilih oleh Green Ribbon Group akan meminta pra-kebenaran pada kad anda untuk memastikan jumlah yang cukup untuk menyelesaikan transaksi. Pesanan Barang Dagangan dan / atau sumbangan tidak akan disahkan sehingga pemeriksaan pra-kebenaran ini selesai. Kad anda akan didebitkan setelah Green Ribbon Group menghantar pengesahan pesanan kepada anda. Kad tertakluk kepada pemeriksaan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Sekiranya kebenaran yang diperlukan tidak diterima, Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau penghantaran yang tidak sampai; dan
 12.9

Setelah membenarkan pembayaran, dengan mengklik butang untuk membuat pesanan anda, anda mengesahkan bahawa kad itu milik anda dan mempunyai jumlah atau kredit yang mencukupi untuk menampung kos Barang Dagangan.

13. Pembayaran: Sumbangan
 13.1

Anda boleh membuat sumbangan sebagai tetamu dan / atau pengguna berdaftar.

 13.2Apabila anda membuat sumbangan, anda akan diminta untuk menghantar:
  (a)maklumat peribadi tertentu seperti nama penuh, alamat, alamat e-mel, tarikh lahir, nombor telefon bimbit, lokasi, Kad Pengenalan dan / atau pasport serta maklumat lain yang mungkin diperlukan; dan
  (b)butiran akaun bank sekurang-kurangnya satu kad debit atau kredit yang sah untuk memproses bayaran.
 13.3Setelah membenarkan pembayaran, dengan mengklik butang untuk membuat sumbangan, anda mengesahkan bahawa kad itu milik anda dan mempunyai jumlah atau kredit yang mencukupi untuk menampung kos sumbangan.
 13.4Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak mempunyai kewajiban untuk menjadi penderma atau menjanjikan sumbangan dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang keputusan untuk menjadi penderma. Anda faham bahawa sumbangan anda diberikan kepada Green Ribbon Group dan bahawa Green Ribbon Group mempunyai kawalan dan hak undang-undang eksklusif atas semua sumbangan.
14. Penyedia Perkhidmatan Pembayaran
 14.1Semua perkhidmatan pemprosesan pembayaran di Laman Web untuk caj yang dikenakan (“Perkhidmatan Pembayaran“) akan dilakukan dan difasilitasi oleh penyedia gerbang pembayaran pihak ketiga dan tertakluk atau diuruskan oleh syarat perkhidmatan penyedia gerbang pembayaran pihak ketiga.
 14.2Untuk menggunakan Perkhidmatan Pembayaran, anda mesti memberikan Green Ribbon Group maklumat yang tepat dan lengkap yang diperlukan untuk Perkhidmatan Pembayaran, termasuk maklumat akaun bank sekurang-kurangnya satu kad debit atau kredit yang sah melalui Laman Web. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Green Ribbon Group boleh menggunakan penyedia gerbang pembayaran pihak ketiga, untuk memproses bayaran dan menguruskan maklumat akaun yang telah anda berikan kepada kami. Anda boleh menambah, menghapus, atau mengedit kaedah pembayaran / maklumat akaun yang anda berikan dari semasa ke semasa secara langsung melalui Laman Web.
 14.3Dengan menggunakan kaedah pembayaran tertentu, anda bersetuju dengan syarat perkhidmatan penyedia gerbang pembayaran pihak ketiga dan institusi kewangan anda. Anda akan menanggung semua yuran yang mungkin dikenakan oleh penyedia gerbang pembayaran pihak ketiga (jika ada) dan / atau institusi kewangan anda (jika ada) untuk kaedah pembayaran yang dipilih.
 14.4Dengan memberikan maklumat akaun untuk kad kredit atau debit, anda menyatakan dan menjamin, bahawa: (i) anda dibenarkan secara sah untuk memberikan maklumat tersebut kepada kami; (ii) anda dibenarkan secara sah untuk melakukan pembayaran dari akaun yang anda berikan kepada kami; dan (iii) tindakan tersebut tidak melanggar terma dan syarat  untuk akaun yang digunakan atau undang-undang yang berkenaan. Apabila anda membenarkan pembayaran menggunakan akaun tersebut melalui Laman Web, anda menyatakan dan menjamin bahawa terdapat jumlah atau kredit yang mencukupi untuk menyelesaikan pembayaran menggunakan akaun tersebut.
 14.5Anda bersetuju untuk memberi kuasa kepada Green Ribbon Group dan / atau syarikat-syarikat yang berkaitan untuk menyatakan atau memberikan arahan bagi pihak anda kepada penyedia gerbang pembayaran pihak ketiga untuk memproses Perkhidmatan Pembayaran bagi pihak anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membuat, menerima dan / atau mengembalikan bayaran, yang bertepatan dengan Syarat.
 14.6Semua pemegang kad kredit atau debit tertakluk kepada pemeriksaan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab sekiranya pengeluar kad anda menolak kebenaran pembayaran dan Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau penghantaran yang tidak dibuat.
15. Pengubahsuaian terhadap Barang Dagangan dan Harga
 15.1Harga dan / atau keterangan untuk Barang Dagangan kami tertakluk kepada sebarang perubahan tanpa sebarang pemberitahuan awal. Green Ribbon Group berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Barang Dagangan tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa. Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau penghentian Barang Dagangan.
 15.2Walaupun Green Ribbon Group akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semua perincian, keterangan, dan harga, yang muncul di Laman Web, tepat, mungkin terdapat kes di mana kesilapan mungkin terjadi. Green Ribbon Group tidak menjamin bahawa kualiti Barang Dagangan, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau terdapat sebarang kesilapan dalam Perkhidmatan yang akan diperbetulkan.
 15.3Green Ribbon Group telah melakukan segala usaha untuk menunjukkan secara tepat warna dan gambar Barang Dagangan yang dipaparkan di Laman Web. Green Ribbon Group tidak menjamin bahawa paparan warna monitor pada komputer anda adalah tepat, dan beberapa produk mungkin sedikit berbeza daripada apa yang ditunjukkan.
16. Dasar Pembayaran Balik, Pengembalian dan Pertukaran: Barang Dagangan
 Kecuali jika diperlukan, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, sila ambil maklum bahawa semua jualan Barang Dagangan adalah muktamad dan Barang Dagangan yang dijual tidak boleh dibayar balik, dikembalikan atau ditukar. Sekiranya terdapat sebarang masalah dengan Barang Dagangan, hubungi kami di [email protected].
17. Dasar Pembayaran Balik: Sumbangan
 17.1Berikutan sifat sumbangan yang berasaskan kebajikan, Green Ribbon Group tidak akan membayar balik sebarang sumbangan setelah ia dibuat. Namun, jika sumbangan itu tidak sah, maka laporan harus dibuat kepada Green Ribbon Group di [email protected] agar kami dapat membuat siasatan.
18. Waranti dan Jaminan.
 18.1Green Ribbon Group membuat waranti dan jaminan berikut:
  (a)

untuk melakukan usaha dan ikhtiar terbaik untuk memastikan Perkhidmatan dan / atau Laman web bebas ralat, mengandungi maklumat dan / atau data yang tepat, lengkap dan terkini untuk memudahkan anda menggunakannya;

  (b)untuk melakukan usaha dan ikhtiar terbaik untuk menjadikan Perkhidmatan dan / atau Laman Web tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
  (c)setelah melakukan pembaikan rutin, penyelenggaraan untuk penambahbaikan, ia harus melakukan usaha dan ikhtiar terbaik untuk meneruskan aktiviti Perkhidmatan dan / atau   Laman Web seperti biasa secepat mungkin.
 18.2Green Ribbon Group tidak memberi waranti dan / atau jaminan dan / atau melepaskan penafian seperti berikut:
  (a)Syarat yang terkandung di sini ditafsirkan sebagai waranti dan / atau jaminan akses tanpa gangguan, tepat pada masanya atau bebas daripada kesilapan untuk Perkhidmatan dan / atau Laman Web;
  (b)bahawa Laman Web akan serasi dengan semua peranti dan perisian yang mungkin anda gunakan;
  (c)untuk mengambil kepemilikan tanggungjawab dan / atau liabiliti terhadap sebarang virus, penerimaan e-mel yang tidak diminta, ‘trojan horse’ atau rutin pengaturcaraan komputer yang disengajakan dan / atau untuk tujuan merosakkan, mendatangkan keburukan, secara diam-diam memintas, atau menggunakan sistem, data atau maklumat peribadi, yang boleh secara langsung atau tidak langsung memberi kesan kepada peralatan komputer, perisian, data atau harta benda lain akibat daripada akses dan / atau penggunaan Perkhidmatan dan / atau Laman Web;
  (d)

untuk mengambil pemilikan tanggungjawab dan / atau liabiliti atas tindakan pihak ketiga;

  (e)untuk mengambil pemilikan tanggungjawab dan / atau liabiliti yang timbul daripada kebergantungan terhadap bahan yang disediakan mengenai dan / atau pada Perkhidmatan dan / atau Laman Web oleh mana-mana tetamu, pengguna berdaftar, profesional atau klien, atau oleh orang lain yang mungkin dimaklumkan mengenai kandungan bahan tersebut; dan
  (f)perwakilan, waranti atau jaminan yang dibuat mengenai kebolehpercayaan, ketepatan masa, kualiti, kesesuaian atau ketersediaan Perkhidmatan, atau bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat.
19. Had Liabiliti
 19.1Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung atau tidak langsung, insidental, umum, khas atau diakibatkan, termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan data, kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda yang berkaitan dengan, atau berhubung dengan, atau akibat daripada penggunaan Perkhidmatan, walaupun kemungkinan kerosakan tersebut telah diberitahu. Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, liabiliti atau kerugian yang timbul daripada:
  (a)penggunaan atau kebergantungan anda kepada Perkhidmatan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; atau
  (b)kelewatan atau kegagalan dalam prestasi yang disebabkan oleh hal yang di luar kawalan Green Ribbon Group
 19.2Liabiliti keseluruhan kami, jika ada, kepada mana-mana pihak yang berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada anda, Klien, Penyedia Perkhidmatan dan / atau pihak ketiga yang lain, tidak akan melebihi, secara agregat, jumlah yang sama dengan nilai yang lebih besar Barang Dagangan yang dibeli oleh anda. Untuk mengelakkan keraguan, Green Ribbon Group tidak akan bertanggungjawab atas sebarang sumbangan yang dibuat oleh anda melalui Laman Web.
20. Ganti Rugi
 20.1Anda bersetuju untuk tidak membuat ganti rugi dan tidak mengenakan sebarang tindakan kepada pegawai, pengarah, pekerja dan ejen Green Ribbon Group melibatkan sebarang tuntutan, permintaan, kerugian, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk kos dan bayaran undang-undang) yang timbul atau berkaitan dengan:
  (a)penggunaan Perkhidmatan oleh anda;
  (b)

pelanggaran mana-mana Syarat yang terkandung di dalam ini oleh anda; atau

  (c)pelanggaran hak pihak ketiga oleh anda.
21. Harta Intelek
 Hak IP
 21.1Untuk tujuan Syarat di sini dan / atau Notis Dasar Privasi, Hak IP perlu disertakan dengan senarai yang tidak exhaustive, antara lain, hak cipta, tanda dagang, paten, reka bentuk, kaedah, pengetahuan dan proses (“Hak IP” ).
 21.2

Green Ribbon Group dan / atau pemberi lesennya adalah pemilik tunggal semua Hak IP (sama ada bersama atau sebahagian daripadanya) yang terkandung dan / atau berkaitan dan / atau dihubungkan dengan Laman Web dan semua kandungan dan bahan yang terdapat di dalamnya, kecuali Kandungan Pengguna. Semua karya, kandungan dan bahan di Laman Web dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian hak cipta antarabangsa. Semua hak tersebut dengan ini dilindungi secara tersurat dan tersirat.

 21.3

Tiada kandungan atau bahan yang terkandung di Laman Web akan digunakan untuk sebarang tujuan komersial dan / atau edaran umum tanpa kebenaran Green Ribbon Group dan / atau pemberi lesennya.

 21.4Sekiranya terdapat pelanggaran terhadap salah satu hak yang dimiliki oleh Green Ribbon Group dan / atau pemberi lesennya, tindakan sewajarnya akan diambil selagi mana dibenarkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan atau memulihkan keadaan disebabkan pelanggaran tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas kepada penghentian segera Akaun Klien.
 21.5Segala perselisihan berhubung pelanggaran Hak IP yang dimiliki / dieksklusifkan kepada Green Ribon Group  harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana yang dinyatakan dalam Syarat di bawah ini.
 21.6

Sekiranya terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak-hak IP yang dimiliki oleh Green Ribbon Group, mana-mana yang disyaki, diakui atau didakwa melakukan pelanggaran, sama ada klien, Penyedia Perkhidmatan atau sebaliknya, akaunnya akan digantung atau dibekukan, tanpa pemberitahuan kepada pelanggar, sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan cara baik dan / atau melalui proses penyelesaian sengketa seperti yang dinyatakan dalam Syarat di bawah ini.

 Nama Jenama dengan Tanda Dagang
 21.7Nama dan logo “Green Ribbon Group” dan semua nama, tanda reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah tanda dagang Green Ribbon Group atau pemberi lesennya.
22. Undang-undang dan Bidang Kuasa Tadbir Urus
 22.1

Syarat dan penggunaan Laman Web dan / atau Perkhidmatan oleh anda (dan semua hubungan bukan kontrak yang timbul daripadanya atau terhubung dengannya) akan ditadbir urus dan ditafsir berdasarkan undang-undang di Malaysia.

 22.2

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari atau yang mungkin berkaitan dengan atau berhubung dengan Perkhidmatan dan / atau Laman Web dan / atau Syarat tersebut akan berada di bawah bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

23. Notis
 

Green Ribbon Group dapat memberikan notis, melalui notis umum, mengenai Perkhidmatan dan / atau Laman Web dan / atau Syarat yang terkandung di sini, surat elektronik ke alamat e-mel anda seperti yang didaftarkan dalam Akaun atau melalui komunikasi bertulis yang dikirimkan ke alamat anda seperti yang terkandung dalam Akaun berdaftar.

24. Keterasingan
 24.1Sekiranya pada waktu material, selama berlakunya Syarat ini, terdapat perubahan pada undang-undang, peraturan, undang-undang kecil atau selainnya, yang dapat menjadikan mana-mana Syarat ini tidak boleh digunakan, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di mana-mana negeri atau negara di mana syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjadi efektif, maka selagi mana dan masih di dalam bidang kuasa yang syarat tersebut tidak boleh digunakan, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ia akan diasingkan dan dihapuskan dan Syarat-syarat yang selebihnya akan bertahan, terus berkuatkuasa dan terus mengikat semua pihak yang terlibat.
25. Terma ini terakhir dikemas kini pada 25 Mac 2021.