NOTIS DASAR PRIVASI

1.Persatuan Green Ribbon Malaysia (“Green Ribbon Group”) mengutamakan perlindungan maklumat peribadi anda dan akan mengambil langkah-langkah yang relevan untuk melindungi maklumat peribadi anda menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Peraturan – Peraturan Perlindungan Data Peribadi 2013 termasuk penyemakannya. Notis Dasar Privasi ini (“Dasar”) menetapkan bagaimana kami menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami.   
2.Dasar ini melengkapkan Terma Penggunaan (Terms of Use) kami dan menerangkan bagaimana kami menangani maklumat yang dikumpulkan dan diterima ketika anda mengunjungi laman web kami [https://www.greenribbongroup.com/], dan semua sub-laman web yang berkaitan (“Laman Web”). Dasar ini juga memberi keterangan mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda.   
 Untuk tujuan Dasar ini, “kami” akan merujuk kepada mana-mana rakan sekutu dan ahli gabungan Green Ribbon Group dan “anda” akan merujuk kepada diri anda dan orang atausyarikat lain yang diwakili oleh anda yang anda menyediakan data peribadi. Selanjutnya, istilah “data peribadi” dan “pemprosesan” mempunyai makna yang sama seperti yang dinyatakan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.   
3.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

3.1. Kami mungkin mengumpulkan maklumat daripada anda dalam situasi-situasi berikut:

 

(a) Semasa anda mendaftar akaun dengan kami (“Akaun”);

(b) Semasa anda melayari Laman Web kami;

(c) Semasa anda menggunakan perkhidmatan kami; sebagai contohnya, semasa anda membeli barang dagangan kami atau membuat sumbangan (“Perkhidmatan“);

(d) Apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan, kempen, peraduan, atau promosi kami; dan / atau

(e) Semasa anda berinteraksi dengan kami dalam talian, luar talian atau melalui pihak ketiga.

3.2. Maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan akan mungkin merangkumi (tetapi tidak terhad kepada) perkara berikut:

 

(a) Maklumat akaun seperti nama penuh, nama pengguna, alamat e-mel, jantina, tarikh lahir, nombor telefon bimbit, nombor kad pengenalan, nombor pasport, nombor akaun bank dan nombor kad kredit atau debit;

(b) Data semasa anda mengunjungi atau menggunakan Laman Web kami (contohnya halaman yang anda akses dan Perkhidmatan yang digunakan);

(c) Sebarang maklumat lain yang didedahkan oleh anda berdasarkan kaedah dan / atau penggunaan yang dinyatakan di atas.

3.3. Maklumat peribadi merangkumi segala maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda, yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi anda.

3.4. Dengan menyerahkan maklumat anda kepada kami termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang dinyatakan di atas, anda dengan ini memberikan persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda.

3.5. Semasa anda mengunjungi Laman Web melalui komputer, peranti mudah alih, atau peranti lain dengan sambungan internet, pelayan kami akan secara automatik merekodkan data yang dihantar oleh penyemak imbas anda; misalnya alamat IP anda dan maklumat mengenai lawatan anda (seperti cap waktu, tarikh dan jangka masa dan lain-lain.).

   
4.

Tujuan Pengumpulan Maklumat Peribadi

4.1. Segala maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh digunakan tetapi tidak terhad kepada mana-mana cara berikut:

 

(a) Untuk memproses permohonan untuk aktiviti berkaitan pendermaan;

(b) Untuk memperoleh lebih banyak penderma;

(c) Untuk memproses pembayaran dan / atau mengatur perkhidmatan penghantaran;

(d) Untuk memproses atau menyelesaikan apa-apa pertikaian yang timbul dari atau sehubungan dengan mana-mana transaksi, menurut Terma Penggunaan (Terms of Use) kami;

(e) Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anda dan menyelesaikan aduan-aduan; 

(f) Untuk menjalankan tinjauan, analisis dan penyelidikan mengenai bagaimana Perkhidmatan kami digunakan dan cara-cara kami boleh memperbaikinya;  

(g) Untuk membekalkan anda dengan maklumat mengenai perkhidmatan yang tersedia kepada anda melalui Green Ribbon Group dan pihak ketiga yang ada hubungan dengan kami sama ada secara komunikasi secara langsung atau buletin;  

(h) Untuk melibatkan anda dalam sebarang inisiatif atau projek nasihat yang anda menunjukkan minat penyertaan;  

(i) Untuk menghantar e-mel berkala mengenai maklumat dan kemas kini di Laman Web atau maklumat Perkhidmatan;  

(j) Untuk menyediakan data kepada penyedia perkhidmatan SMS; 

(k) Untuk memberikan maklumat kepada mana-mana ahli gabungan kami di dalam dan di luar Malaysia yang mempunyai hubungan dengan Green Ribbon Group; 

(l) Untuk memberikan maklumat kepada mana-mana ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan, atau sistem komunikasi; 

(m) Untuk memperibadikan pengalaman anda di Laman Web kami dan menyesuaikan kandungan yang ditunjukkan kepada anda;

(n) Untuk memperbaiki Laman Web dan Perkhidmatan kami yang dibekalkan kepada anda; 

(o) Untuk mengenal pasti pelawat di Laman Web kami;

(p) Untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan; 

(q) Untuk menjalankan aktiviti penyelidikan pemasaran; dan 

(r) Untuk mematuhi peraturan-peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Sekatan Kewangan yang Disasarkan serta peraturan-peraturan dan undang-undang lain yang relevan.

4.2. Di mana dinyatakan, ianya adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk Produk dan / atau Perkhidmatan kami. Sekiranya anda enggan memberikan maklumat peribadi wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau membekalkan anda dengan Produk dan / atau Perkhidmatan kami.

   
5.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

5.1. Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (termasuk mereka di luar Malaysia) untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di bawah:

 

(a) ahli gabungan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami dalam melaksanakan aspek-aspek tertentu dalam Perkhidmatan kami bagi pihak kami, seperti memproses transaksi, pembayaran atau perkhidmatan penghantaran, memenuhi permintaan maklumat, menerima dan menghantar komunikasi, mengemas kini senarai pemasaran, menganalisis data, memberikan perkhidmatan sokongan atau dalam tugas-tugas lain. Penyedia perkhidmatan tersebut hanya akan mempunyai akses ke maklumat peribadi anda setakat yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya

(b) mana-mana pihak yang mempunyai kewajipan kesulitan yang telah mengambil tanggungjawab untuk menjaga kesulitan maklumat tersebut; dan

(c) pihak kerjaan dan pihak berkuasa pengawalseliaan lain atau mahkamah di mana-mana bidang kuasa; (ii) mana-mana penuntut pihak ketiga atau penuntut pihak ketiga berpotensi; atau (iii) bank penerbit kad anda, institusi kewangan dan / atau penyedia perkhidmatan pembayaran, untuk memproses atau menyelesaikan apa-apa caj balik, pembalikan pembayaran dan / atau perselisihan yang timbul daripada atau berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami, selaras dengan Syarat Perkhidmatan (Terms of Use) kami.

(d) Kami akan mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau jika kami percaya bahawa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah penipuan atau jenayah atau untuk melindungi Perkhidmatan kami atau hak, harta benda atau keselamatan diri seseorang.

   
6.

Keselamatan Data Peribadi

6.1. Anda mengakui bahawa selain anda meminta secara bertulis atau sebaliknya, kami, mengikut budi bicara kami, mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk menyimpan mana-mana Data Peribadi secara berkekalan, selama tempoh yang dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya anda ingin maklumat mengenai anda dikeluarkan dari pangkalan data kami, sila hubungi kami melalui maklumat hubungan yang dibekalkan di bawah dalam Bahagian 9 Dasar ini.

6.2. Pemprosesan maklumat peribadi anda akan dilakukan selaras dengan semua undang-undang yang berkaitan. Dalam memproses maklumat peribadi anda, kami akan mengambil langkah-langkah praktikal dan munasabah untuk melindungi maklumat peribadi daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, pendedahan, perubahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja.

6.3. Walaubagaimanapun, tiada penghantaran data melalui internet dapat dijamin selamat sepenuhnya. Oleh itu, walaupun kami berusaha untuk melindungi data peribadi tersebut, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan mana-mana data peribadi yang dihantar kepada kami dan individu-individu akan dianggap melakukannya dengan risiko mereka sendiri.

6.4. Kami tidak menjual, menyewa atau memajak data peribadi dan / atau maklumat yang dikumpulkan kepada pihak ketiga.

   
7.

Kuki (Cookie)

7.1. Kami menggunakan kuki di Perkhidmatan kami yang membolehkan kami memahami bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan kami yang seterusnya, membantu kami menyediakan dan memperbaiki Perkhidmatan kami.

7.2. Kuki adalah fail data kecil yang dihantar daripada laman web ke penyemak imbas anda yang disimpan di peranti anda. Kuki digunakan untuk menampilkan kandungan yang paling sesuai berdasarkan minat dan aktiviti-aktiviti anda di Perkhidmatan kami, menganggarkan dan melaporkan jumlah penonton dan lalu lintas Perkhidmatan kami, dan melakukan penyelidikan untuk meningkatkan Perkhidmatan kami.

7.3. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan peranti anda untuk menggambarkan pilihan anda untuk menerima atau menolak kuki. Sekiranya anda menolak semua kuki, anda tidak akan dapat memanfaatkan sepenuhnya Perkhidmatan kami.

   
8.

Laman Web dan Sumber Pihak Ketiga

8.1. Perkhidmatan kami mengandungi pautan-pautan ke laman-laman web luaran atau sumber-sumber yang dikendalikan oleh pihak-pihak ketiga. Kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan dan amalan-amalan privasi laman-laman web atau sumber-sumber tersebut. Anda dinasihatkan untuk mengkaji semula dasar-dasar privasi laman-laman web pihak ketiga tersebut dan sumber-sumber yang dikendalikan oleh pihak-pihak ketiga dan memahami bagaimana maklumat anda boleh digunakan oleh pihak-pihak ketiga tersebut.

   
9.

Akses dan Kemas kini Maklumat Peribadi Anda

9.1. Sekiranya anda ingin mengakses, mengemas kini, membetulkan atau menghapuskan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Data Privasi kami di [email protected] dan berikan nama, maklumat akaun, maklumat hubungan anda dan memberikan butiran ringkas mengenai permintaan anda. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memenuhi permintaan anda untuk mengakses, mengemas kini atau memperbetulkan maklumat peribadi anda dalam masa 21 hari setelah menerima permintaan anda dan permintaan tersebut mungkin dikenakan bayaran selaras dengan Peraturan–Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Fi) 2013 (P.U.(A) 338/2013) dan akan terikat dengan undang-undang perlindungan data di Malaysia.

 
10.

Perubahan pada Dasar ini

10.1. Kami boleh mengkaji dan mengubah Dasar ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam undang-undang, amalan, proses atau struktur organisasi kami. Walaupun ianya secara umum tidak praktikal untuk memaklumkan anda tentang perubahan-perubahan pada Dasar ini, versi terkini Dasar ini akan dipaparkan di Laman Web kami. Dasar ini bukan kontrak, dan juga tidak mencadangkan apa-apa kewajipan pihak kami dengan pihak lain.

 
11.

Konflik

Sekiranya terdapat konflik antara Dasar dalam Bahasa Inggeris dengan Dasar dalam Bahasa Malaysia, terma-terma Dasar dalam Bahasa Inggeris akan terpakai. 

 
Notis Dasar Privasi ini telah dikemaskini pada 16 Mac 2021.